ในกรณีที่ท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ให้คลิกที่ "ความคิดเห็น" ของแต่ละเรื่อง
1.เขียนชื่อของท่าน
2.ตามด้วย :
3.ข้อความ
4.พิมพ์อักษรอังกฤษหน้าตาแปลกๆ ในช่อง "รหัสยืนยัน"
5.เลือกไม่ระบุชื่อ
6.คลิก "เผยแพร่ความคิดเห็นของคุณ"
เว็บบล็อก (Blogs) ของ อาจารย์ศักดิศร

วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2551

วิชา สารสนเทศเพื่อการจัดการ อ.สุทธาทิพย์

วันที่ 16 ต.ค. 2551 ห้อง 2403
คะแนน
จิตพิสัย 20
สอบครั้งที่ 1 20
สอบระหว่งภาค 20
สอบปลายภาค 40 แบ่งเป็น อัตนัย 20 ปรนัย 20
ก่อนจบทุกคนต้องนำเสนอ วิเคราะห์ระบบในหน่วยงานของตนเองได้

ไม่มีความคิดเห็น: