ในกรณีที่ท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ให้คลิกที่ "ความคิดเห็น" ของแต่ละเรื่อง
1.เขียนชื่อของท่าน
2.ตามด้วย :
3.ข้อความ
4.พิมพ์อักษรอังกฤษหน้าตาแปลกๆ ในช่อง "รหัสยืนยัน"
5.เลือกไม่ระบุชื่อ
6.คลิก "เผยแพร่ความคิดเห็นของคุณ"
เว็บบล็อก (Blogs) ของ อาจารย์ศักดิศร

วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2551

วิชา สำนักงานอัตโนมัติ อ.อนุสรณ์

วันที่ 17 ต.ค. 2551
อาจารย์ติดอบรม...
เริ่มเรียน ศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2551

ไม่มีความคิดเห็น: