ในกรณีที่ท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ให้คลิกที่ "ความคิดเห็น" ของแต่ละเรื่อง
1.เขียนชื่อของท่าน
2.ตามด้วย :
3.ข้อความ
4.พิมพ์อักษรอังกฤษหน้าตาแปลกๆ ในช่อง "รหัสยืนยัน"
5.เลือกไม่ระบุชื่อ
6.คลิก "เผยแพร่ความคิดเห็นของคุณ"
เว็บบล็อก (Blogs) ของ อาจารย์ศักดิศร

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

วิชา คณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ อ.ศักดิศร

วันที่ 14 ต.ค. 2551 ห้อง 2403
สิ่งที่ต้องเตรียม
1. สมุดเบอร์ 2 ( สมุดขนาดสมุดบัญชี) 1 เล่ม
2. ปากกา น้ำเงิน ปากกาแดง ดินสอกด (ห้ามใช้ดินสอแบบหลาวเข้าห้องเรียน) ไม้บรรทัด ยางลบ ลิควิด
3. สมุดด้านหน้า ใช้ทำการบ้น
4. สมุดด้านหลังใช้จดบันทึก
5. หน้าไหนไม่ต้องการ ให้ขีดเส้นเฉียง จากขวาบนลงมาซ้ายล่าง ด้วยหมึกแดง เพียงเส้นเดียว
งานชิ้นแรก
1.ให้ตีแบ่งช่อง 4 ช่อง ช่องที่ 1เขียนว่า เลขฐาน 10 ช่องที่2 เขียน เลขฐาน 2 ช่องที่ 3 เขียน เลขฐาน 8 ช่องที่ 4 เขียน เลขฐาน 16

2.ในช่องที่ 1 บรรทัดลงมา เริ่มเขียนเลข 0 บรรทัดลงมาเขียนเลข 2 เขียนลงมาเรื่อบจนบรรทัดสุดท้าย
3.ให้ขึ้นหน้าใหม่ บรรทัดแรก ช่องที่ 1เขียนว่า เลขฐาน 10 ช่องที่2 เขียน เลขฐาน 2 ช่องที่ 3 เขียน เลขฐาน 8 ช่องที่ 4 เขียน เลขฐาน 16 เหมือนเดิม เขียนเลขในช่องที่ 1 ต่อจากหน้าแรก ทำต่อไปเรื่อย ทุกหน้าจนถึงเลข 256
4.นำมาส่ง วัน อังคารที่ 20 ต.ค. 51 แล้วอาจารย์จะสอนการเขียนเลข ในช่องเลขฐาน 2 เลขฐาน 8 เลขฐาน 16 ต่อ....

ไม่มีความคิดเห็น: