ในกรณีที่ท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ให้คลิกที่ "ความคิดเห็น" ของแต่ละเรื่อง
1.เขียนชื่อของท่าน
2.ตามด้วย :
3.ข้อความ
4.พิมพ์อักษรอังกฤษหน้าตาแปลกๆ ในช่อง "รหัสยืนยัน"
5.เลือกไม่ระบุชื่อ
6.คลิก "เผยแพร่ความคิดเห็นของคุณ"
เว็บบล็อก (Blogs) ของ อาจารย์ศักดิศร

วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2551

วิชา โครงงาน อ.สุทธาทิพย์

13 ต.ต. 2551 ห้อง 2405
การบ้าน
1.ให้คิดโครงการ 1 โครงการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เรียนไปทำไป นำเสนอปลายภาค

ไม่มีความคิดเห็น: