ในกรณีที่ท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ให้คลิกที่ "ความคิดเห็น" ของแต่ละเรื่อง
1.เขียนชื่อของท่าน
2.ตามด้วย :
3.ข้อความ
4.พิมพ์อักษรอังกฤษหน้าตาแปลกๆ ในช่อง "รหัสยืนยัน"
5.เลือกไม่ระบุชื่อ
6.คลิก "เผยแพร่ความคิดเห็นของคุณ"
เว็บบล็อก (Blogs) ของ อาจารย์ศักดิศร

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

วิชา บัญชีเบื้องต้น 1 อ.จุฬารัตน์

วันที่ 15 ต.ค. 2551 ห้อง 2103
สิ่งที่ต้องเตรียม
1. สมุดเบอร์ 2 ( สมุดขนาดสมุดบัญชี) 1 เล่ม
2. ปากกา น้ำเงิน ปากกาแดง ดินสอกด (ห้ามใช้ดินสอแบบหลาวเข้าห้องเรียน) ไม้บรรทัด ยางลบ ลิควิด
3. สมุดด้านหน้า ใช้ทำการบ้น
4. สมุดด้านหลังใช้จดบันทึก
5. หน้าไหนไม่ต้องการ ให้ขีดเส้นเฉียง จากขวาบนลงมาซ้ายล่าง ด้วยหมึกแดง เพียงเส้นเดียว
การให้คะแนน
1.จิตพิสัย 20 คะแนน (มาบ้าง ไม่มาบ้าง โทรมาลาบ้าง โทรมาถามบ้าง) รับ 10 คะแนน
2.แบบฝึกหัด 40 คะแนน ส่งตรงตามกำหนด ทุกงาน จะลอกกันก็ไม่ว่า แต่ขอให้ลอกด้วยสมอง ถ้าเพื่อนผิด ต้องลอกให้ถูก งานอ่านง่าย ชัดเจน สะอาด เรียบร้อย เอาไปเลย 40 เต็ม
3.สอบ 40 คะแนน มีข้อแม้ ให้นำสมุดทำแบบฝึกหัดเข้าได้เพียงเล่มเดียวเท่านั้น (ต่ำ ๆ 3 ก็น่าจะอยู่ในมือทุกคน ขยันหน่อย 4 แน่นอน อย่าลืม หลายหน่วยกิจนะจ๊ะ)
การบ้าน
แบบฝึกหัดบทที่ 1
1.จงอธิบายความหมายของคำว่าการบัญชี
2.จงอธิบายประโยชน์ของการจัดทำบัญชี
3.วัตถุประสงค์การจัดทำบัญชีมีอะไรบ้าง
4.เครื่องมือที่ช่วยให้เจ้าของกิจการทราบผลดำเนินงานและฐานะการเงินคืออะไร
5.ข้อสมมุติตามแม่บทของการบัญชีมีอะไรบ้าง
ลงมือทำการบ้าน
1.ชีดเส้นหน้าด้วยหมึกแดงแบบตอนเรียนชั้นประถม
2.เขียนโจทย์ทุกข้อ
3.เขียนตอบ ตามด้วยคำตอบ
4.เมื่อจบ 1 ข้อ ให้ขีดเส้นใต้จบระหว่างข้อ
5.อย่าลืมต้องลอกโจทย์ทุกข้อ
6.สำคัญมาก ๆๆๆ...ส่งงานวันที่ 19 ตุลาคม 2551 วันอาทิตย์ ก่อน 4 โมงเย็น ...
หมายเหตุ.....มีหนังสือเรียนเล่มละ 59 บาท...

ไม่มีความคิดเห็น: