ในกรณีที่ท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ให้คลิกที่ "ความคิดเห็น" ของแต่ละเรื่อง
1.เขียนชื่อของท่าน
2.ตามด้วย :
3.ข้อความ
4.พิมพ์อักษรอังกฤษหน้าตาแปลกๆ ในช่อง "รหัสยืนยัน"
5.เลือกไม่ระบุชื่อ
6.คลิก "เผยแพร่ความคิดเห็นของคุณ"
เว็บบล็อก (Blogs) ของ อาจารย์ศักดิศร

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ตัวอย่างตารางของ อ.ศักดิศร

หน้าที่ 1


เลขฐาน 10


เลขฐาน 2


เลขฐาน 8


เลขฐาน 16


1

.

30

หน้า 2


เลขฐาน 10


เลขฐาน 2


เลขฐาน 8


เลขฐาน 16


31

.

60

หน้าสุดท้าย


เลขฐาน 10


เลขฐาน 2


เลขฐาน 8


เลขฐาน 16


239

.

256


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: