ในกรณีที่ท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ให้คลิกที่ "ความคิดเห็น" ของแต่ละเรื่อง
1.เขียนชื่อของท่าน
2.ตามด้วย :
3.ข้อความ
4.พิมพ์อักษรอังกฤษหน้าตาแปลกๆ ในช่อง "รหัสยืนยัน"
5.เลือกไม่ระบุชื่อ
6.คลิก "เผยแพร่ความคิดเห็นของคุณ"
เว็บบล็อก (Blogs) ของ อาจารย์ศักดิศร

วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Dear friend

Dear friend
i am glad to tell you a good news ,and i find a good website : www.frisec.org
On this website ,you can find many new and original electronic products .Now they are holding sales promotion activity, all the product are sold at a discount.
And i have bought some products from this web, the  quality is very good , the price is very cheap and competitive,the delivery is on time .
Hope everything goes well.
Greetings!

ไม่มีความคิดเห็น: