ในกรณีที่ท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ให้คลิกที่ "ความคิดเห็น" ของแต่ละเรื่อง
1.เขียนชื่อของท่าน
2.ตามด้วย :
3.ข้อความ
4.พิมพ์อักษรอังกฤษหน้าตาแปลกๆ ในช่อง "รหัสยืนยัน"
5.เลือกไม่ระบุชื่อ
6.คลิก "เผยแพร่ความคิดเห็นของคุณ"
เว็บบล็อก (Blogs) ของ อาจารย์ศักดิศร

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

9���Surprise to the���spcomnet

8
Hey, how are you doing?

Christmas is coming, and I wish you and your family a merry Christmas. I have found a shopping site. To promote the products for Christmas, all the products are sold on very low prices. There are phones, TVs, computers and some other electronic items, even motorcycles and yachts. Take your time to see if there are the things that you need. £¼ www.ruodo1.com £¾
You're wonderful friend, and I treasure you more with every year.4 __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com

ไม่มีความคิดเห็น: